Ibuprofen 600 mg, tabletten

ATC-Code
M01AE01
Medikamio Hero Image

GenRx

Stof Verdovend Psychotrope
Ibuprofen Nee Nee
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

GenRx

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Ibuprofen mag u niet gebruiken:

  • bij ernstig hartfalen
  • als u overgevoelig bent voor ibuprofen of voor één van de andere bestanddelen in Ibuprofen tabletten.
  • als u bij eerder gebruik van acetylsalicylzuur of van andere middelen die ontstekingsremmend, pijnstillend en koortsverlagend werken, last heeft gekregen van benauwdheid, een verstopte neus of huiduitslag samen met jeuk en bulten.
  • als u lijdt aan één van de volgende aandoeningen of hier ooit aan heeft geleden: een maagzweer, een zweer van de twaalfvingerige-darm, maagdarmbloedingen of een hersenbloeding.
  • als de werking van uw nieren en/of lever sterk is verminderd.
  • als u neiging tot bloedingen heeft of met antistollingsmiddelen wordt behandeld.

Wees extra voorzichtig met Ibuprofen

Geneesmiddelen zoals Ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddelniet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Wanneer u hartpoblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge chloresterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik tijdens de zwangerschap en in de periode dat u borstvoeding geeft

Gebruik ibuprofen bij zwangerschap alleen na overleg met uw arts. Er wordt geadviseerd terughoudend te zijn met het gebruik van ibuprofen tijdens de zwangerschap. Ibuprofen gaat over in de moedermelk. Raadpleeg daarom eerst uw arts voordat u besluit om borstvoeding te geven.

  • Bejaarde patiënten, patiënten die een maag- of darmzweer hebben of hebben gehad en patiënten met stollingsstoornissen, lever- of nierfunctiestoornissen, verhoogde bloeddruk of hartaandoeningen dienen extra voorzichtig te zijn met het gebruik van ibuprofen.
  • Bij het optreden van maagdarmbloedingen, te merken aan een zwarte, zeer onwel riekende ontlasting, moet de behandeling met ibuprofen worden gestaakt.
  • Als de werking van uw nieren is verminderd kan uw arts u minder ibuprofen voorschrijven dan onder de rubriek “Dosering” is vermeld.
  • Ibuprofen remt ontstekingsverschijnselen, eventuele infecties zouden hierdoor verborgen kunnen blijven. Bij het vermoeden van een infectie dient u uw arts te raadplegen.

Dosering

Volg altijd het gebruik dat uw arts u heeft voorgeschreven. Hieronder is een aantal gebruikelijke doseringen weergegeven. Het gebruik dat uw arts u heeft voorgeschreven, kan hier echter van afwijken. Probeer de doses iedere dag op dezelfde tijdstippen in te nemen. Gebruikelijke doseringen zijn voor:

Reuma en andere gewrichtsaandoeningen

1200-1600 mg per dag verdeeld over 3-4 toedieningen. Bij ernstige gevallen kan gedurende 3-4 weken de dosering tijdelijk worden verhoogd tot maximaal 2400 mg per dag, verdeeld over 4 toedieningen, totdat de acute fase onder controle is.

Pijn na tandheelkundige ingrepen en na operaties en menstruatiepijn

Begindosering: 1200 mg per dag verdeeld over 3-4 toedieningen. Zo nodig kan de dosering verhoogd worden tot 1600 mg per dag verdeeld over 3-4 toedieningen.

Koorts en pijn bij griep en verkoudheid en na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en reumatische pijn

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: begindosering 400 mg, zo nodig gevolgd door 200-400 mg elke 4-6 uur. Maximaal 1200 mg per dag.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.