Ibuprofen bruis 600 mg PCH, bruisgranulaat

Ibuprofen bruis 600 mg PCH, bruisgranulaat
Werkzame stof(fen)Ibuprofen
Toelatingslandnl
VergunninghouderPharmachemie
ATC-codeM01AE01
Farmacologische groepenAnti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Ibuprofen bruis 600 mg PCH is een pijnstiller die ook ontstekingsremmend en koortsverlagend werkt. Ibuprofen behoort tot de groep van geneesmiddelen die niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID´s) wordt genoemd.

Gebruiken

 • Verschillende aandoeningen aan gewrichten en wervelkolom. Hieronder vallen gewrichtspijnen met ontstekingsverschijnselen, zoals reumatoïde artritis; gewrichtsziekten als gevolg van slijtage (artrose) en de ziekte van Bechterew.
 • Verschillende aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en gewrichtsbanden. Hieronder vallen bijvoorbeeld tenniselleboog en ontsteking van slijmbeurzen.
 • Situaties waarbij pijn, al dan niet vergezeld van een ontsteking, op de voorgrond staat. Hieronder vallen bijvoorbeeld tandheelkundige of andere mondingrepen, operaties en pijnlijke menstruatie.
 • Verder kan Ibuprofen bruis 600 mg PCH worden gebruikt bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en reumatische pijn.

IBUPROFEN BRUIS 600 MG PCH bruisgranulaat

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6;
 • bij astma-aanvallen of overgevoeligheidsreacties na gebruik van soortgelijke middelen;
 • bij een maagzweer, zweer aan de twaalfvingerige darm of zweerachtige ontsteking aan de dikke darm;
 • bij maagdarmbloedingen of andere bloedingen (zoals hersenbloedingen);
 • bij zeer slecht functionerende nieren en/of lever;
 • bij ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart);
 • als u in de laatste 3 maanden van de zwangerschap bent.

Raadpleeg uw arts als één van de onderstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

 • Door de ontstekingsremmende werking van Ibuprofen bruis 600 mg PCH kunnen typische infectieverschijnselen zoals pijn, zwelling, koorts en roodheid worden onderdrukt, zodat een infectie minder snel opvalt. Wees hierop attent.
 • Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.
 • Geneesmiddelen zoals Ibuprofen bruis 600 mg PCH kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
 • Patiënten met hypertensie of hartaandoeningen moeten voorzichtig zijn in verband met het mogelijk optreden van vochtophopingen (zie ook de rubriek ´Mogelijke bijwerkingen´).

De volgende groepen moeten voorzichtig zijn met het gebruik van Ibuprofen bruis 600 mg PCH:

 • ouderen
 • patiënten met bloedstollingsstoornissen
 • patiënten met lever- of nierfunctiestoornissen
 • patiënten, die eerder een maagdarmzweer hebben gehad.

IBUPROFEN BRUIS 600 MG PCH bruisgranulaat

Zweren, perforatie en bloeding in de maag of darm

Als u eerder een maag- of darmzweer hebt gehad, vooral als hierbij ook perforatie en bloedingen optraden, moet u bedacht zijn op alle ongewone symptomen die met uw buik te maken hebben, en deze onmiddellijk aan uw arts melden, vooral als deze symptomen aan het begin van de behandeling optreden. De reden hiervoor is dat in een dergelijk geval de kans op bloeding en zweren in het spijsverteringskanaal groter is, vooral bij oudere patiënten. Als er bloedingen of zweren in het spijsverteringskanaal optreden moet de behandeling worden gestaakt.

Bloedingen, zweervorming of perforatie in de maag of darmen kunnen zonder waarschuwing vooraf ontstaan, ook bij patiënten die hier nooit eerder last van hebben gehad. Ze kunnen ook fataal zijn.

De kans op zweren, perforatie of bloedingen in de maag of darm neemt meestal toe naarmate de dosis ibuprofen hoger is. De kans neemt ook toe als tegelijk met ibuprofen nog andere geneesmiddelen worden gebruikt (zie “Gebruikt u nog andere middelen?”).

Huidreacties

U moet stoppen met het gebruik van ibuprofen bij de eerste tekenen van huiduitslag, aangetaste slijmvliezen of andere tekenen van een allergie, aangezien dit de eerste symptomen kunnen zijn van ernstige huidreacties (exfoliatieve dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom, syndroom van Lyell), die soms fataal zijn. De kans op deze reacties is het grootst tijdens de eerste behandelmaand.

Gebruikt u naast Ibuprofen bruis 600 mg PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt? Bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur/Aspirine, warfarine en ticlopidine) en bepaalde middelen uit de groep

bloeddrukverlagende middelen ( ß-blokkers), plasmiddelen, corticosteroïden (onstekingsremmende middelen).

Selectieve serotonineheropnameremmers (bepaalde groep van middelen tegen neerslachtigheid). Deze geven een verhoogde kans op bloeding in het maagdarmkanaal.

Plaatjesaggregatie-remmers (middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan). Deze geven een verhoogde kans op bloeding in het maagdarmkanaal.

Digoxine (voor het hart), fenytoïne (tegen epilepsie), lithium (tegen manie), methotrexaat (een middel bij ernstige reuma, tumoren of psoriasis), ontkroezende haarmiddelen en zelfs bepaalde andere middelen, kunnen een invloed op de behandeling van ibuprofen hebben, of hierdoor beïnvloed worden. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere middelen gebruikt.

IBUPROFEN BRUIS 600 MG PCH bruisgranulaat

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Ibuprofen mag niet worden gebruikt tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap, omdat het bij het ongeboren kind ernstige hart-, long- en nieraandoeningen kan veroorzaken. Als het middel aan het eind van de zwangerschap wordt gebruikt kan het bloedingsneigingen veroorzaken bij moeder en kind, en de kracht van de weeën verminderen, waardoor de geboorte wordt vertraagd.

Uw arts schrijft de behandeling tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap alleen voor als dit strikt noodzakelijk is.

Het gebruik van ibuprofen kan het zwanger worden bemoeilijken. Vertel het uw arts als u van plan bent zwanger te worden of als u moeilijk zwanger kunt worden.

Borstvoeding

Ibuprofen gaat in zeer kleine hoeveelheden over in de moedermelk, en bij een kortdurende behandeling hoeft het geven van borstvoeding meestal niet gestopt te worden. Als echter een langere behandelduur wordt voorschreven dient tijdig staken van de borstvoeding overwogen te worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat Ibuprofen bruis 600 PCH invloed heeft op de rijvaardigheid.

Bij het optreden van een bijwerking als duizeligheid is echter een beïnvloeding van het reactievermogen niet geheel uitgesloten. In dat geval wordt deelname aan het verkeer of het bedienen van (gevaarlijke) machines afgeraden.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

 • Ibuprofen bruis 600 mg PCH Bruis bevat 162,5 mg natrium per sachet. Daarom is deze vorm niet geschikt als u een strikt natrium-arm dieet moet volgen.
 • Dit geneesmiddel bevat 1,0 g lactose per sachet. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe wordt het gebruikt?

Volg bij het gebruik van Ibuprofen bruis 600 mg PCH nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Niet alle (aanvangs)doseringen zijn uitvoerbaar met Ibuprofen bruis 600 mg PCH, hiervoor dienen andere producten gebruikt te worden.

IBUPROFEN BRUIS 600 MG PCH bruisgranulaat

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

Reumatoïde arthritis, arthrose en ziekte van Bechterew:

De gebruikelijke dosering bedraagt 1200 tot 1600 mg per dag. In ernstige gevallen kan soms tijdelijk 2400 mg gegeven worden. Al naar gelang de sterkte van de toedieningsvorm kan de dagdosering verdeeld worden over 3 of 4 innames.

Aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en gewrichtsbanden, tandheelkundige of andere mondingrepen, operaties en pijnlijke menstruatie:

De aanbevolen aanvangsdosering bedraagt 1200 mg per dag. In ernstige gevallen kan de dosering worden verhoogd tot 1600 mg per dag. Bij tandheelkundige ingrepen verdient het aanbeveling om de eerste dosis vóór de ingreep te geven.

Koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en reumatische pijn:

De aanvangsdosering is 400 mg, zonodig gevolgd door 400 mg per keer, tot maximaal 1200 mg per dag.

Als de dosering niet hoger is dan nodig en Ibuprofen bruis 600 mg PCH niet langer wordt gebruikt dan nodig om de symptomen te bestrijden, is de kans op bijwerkingen het kleinst.

Als u merkt dat Ibuprofen bruis 600 mg PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De inhoud van de sachet dient eerst in een glas water te worden gestrooid. Er ontstaat een bruisende vloeistof met een lichte sinaasappelsmaak. Na roeren het mengsel geheel opdrinken.

Reumapatiënten die last hebben van ochtendstijfheid kunnen de eerste dosis direct na het ontwaken innemen met wat thee of een andere drank. De werkzame stof wordt dan snel opgenomen, waardoor pijn en stijfheid snel worden verlicht. De volgende doses moeten na de maaltijd worden ingenomen.

Wanneer u teveel van Ibuprofen bruis 600 mg PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer u een dosis gemist heeft, gebruik dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om zo een vergeten dosis in te halen.

IBUPROFEN BRUIS 600 MG PCH bruisgranulaat

Als u stopt met het innemen van dit middel

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Ibuprofen bruis 600 mg PCH kunnen de klachten verergeren. Daarom zal uw arts -indien nodig- de dosering altijd gelijkmatig verminderen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Ibuprofen bruis 600 mg PCH bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De kans op bijwerkingen is groter bij hogere doseringen en een langere behandelduur.

Geneesmiddelen zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Bij gebruik van NSAID’s zijn vasthouden van vocht (oedeem), hoge bloeddruk en hartfalen gemeld.

Bijwerkingen kunnen

 • zeer vaak voorkomen: bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
 • vaak voorkomen: bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
 • soms voorkomen: bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers
 • zelden voorkomen: bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
 • zeer zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
 • niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

De onderstaande bijwerkingen zijn ernstig, en als u ze krijgt is onmiddellijk ingrijpen nodig. Stop met het gebruik van Ibuprofen bruis 600 mg PCH en raadpleeg onmiddellijk uw arts als de volgende bijwerkingen optreden:

Vaak:

 • zwarte, teerachtige ontlasting of braaksel met bloed (zweer in het maagdarmkanaal met bloeding)

Zeer zelden:

 • zwelling van het gezicht, de tong of de keel (larynx) die grote ademhalingsproblemen kan veroorzaken (angio-oedeem), en een snelle hartslag, snelle bloeddrukdaling of levensbedreigende shock
 • een plotselinge allergische reactie met kortademigheid, piepende ademhaling en bloeddrukdaling
 • ernstige huiduitslag met blaren op de huid, vooral op de benen, armen, handen en voeten, maar soms ook op het gezicht en de lippen (erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom). Deze aandoening kan zelfs nog erger worden, waarbij de blaren groter worden en zich verspreiden, en

IBUPROFEN BRUIS 600 MG PCH bruisgranulaat

delen van de huid kunnen loslaten (syndroom van Lyell). Er kan ook een ernstige infectie optreden waarbij de huid, het onderhuids bindweefsel en het spierweefsel afsterven (necrose)

Stop met het innemen van het geneesmiddel en raadpleeg zo snel mogelijk uw arts als u een van de volgende bijwerkingen krijgt:

Zeer vaak:

 • brandend maagzuur, buikpijn, indigestie

Soms:

 • wazig zien of andere oogproblemen, zoals overgevoeligheid voor licht
 • overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeuk, astma-aanvallen (soms met lage bloeddruk)

Zelden:

 • verlies van gezichtsvermogen

Zeer zelden:

 • plotseling vollopen van de longen met vocht, waardoor ademhalingsproblemen, hoge bloeddruk, vasthouden van vocht en gewichtstoename ontstaan

Andere mogelijke bijwerkingen van ibuprofen zijn:

Zeer vaak:

 • aandoeningen van het spijsverteringsstelsel, zoals diarree, misselijkheid, braken, winderigheid, obstipatie

Vaak:

 • zweren in het spijsverteringsstelsel met of zonder perforatie
 • darmontsteking en verergering van een ontsteking van de dikke darm (colitis) en het spijsverteringsstelsel (ziekte van Crohn) en complicaties van uitstulpingen van de dikke darm (perforatie of fistel)
 • microscopisch kleine bloeding van de ingewanden, die kan leiden tot bloedarmoede
 • zweertjes en ontstekingen in de mond
 • hoofdpijn, slaperigheid, draaierigheid, duizeligheid, vermoeidheid, opwinding, slapeloosheid en prikkelbaarheid

Soms:

 • ontsteking van de binnenbekleding van de maag
 • nierproblemen, inclusief het ontstaan van oedeem, nierontsteking en nierfalen
 • loopneus
 • moeite met ademen (bronchospasme)

IBUPROFEN BRUIS 600 MG PCH bruisgranulaat

Zelden:

 • depressie, verwardheid, hallucinaties
 • lupus erythematosus
 • verhoging van bloedureumstikstof en andere leverenzymen, verlaging van hemoglobine- en hematocrietwaarden, remming van de samenklontering van de bloedplaatjes en verlengde bloedingstijd, verlaging van de hoeveelheid calcium in het serum en verhoging van de hoeveelheid urinezuur in het serum.

Zeer zelden:

 • onaangename bewustheid van de hartslag, hartfalen, hartaanval of hoge bloeddruk
 • stoornissen van de bloedcelvorming (met symptomen zoals: koorts, keelpijn, mondzweertjes, op griep lijkende symptomen, ernstige vermoeidheid, neus- en huidbloeding)
 • oorsuizen of zoemend geluid in de oren
 • ontsteking van de slokdarm of alvleesklier
 • vernauwing van de darm
 • acute leverontsteking, gelige verkleuring van de huid of het oogwit, leverfunctiestoornis, leverbeschadiging of leverfalen
 • hersenvliesontsteking (zonder bacteriële infectie)
 • beschadiging van het nierweefsel
 • haaruitval
 • stoornissen in de menstruatiecyclus.

Ibuprofen kan een verlaging van het aantal witte bloedcellen veroorzaken, en uw weerstand tegen infecties kan verminderd zijn. Als u een infectie krijgt met symptomen zoals koorts en een ernstige verslechtering van uw algehele conditie, of koorts met plaatselijke infectiesymptomen zoals een zere keel/keelholte/mond of problemen met urineren, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen. Men zal bloedonderzoek doen om te controleren of het aantal witte bloedcellen is verminderd (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts inlicht over uw medicijngebruik.

Tijdens de behandeling met ibuprofen zijn enkele gevallen van hersenvliesontsteking gemeld (met symptomen zoals een stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of desoriëntatie) bij patiënten met bestaande auto-immuunstoornissen zoals systemische lupus erythematosus of gemengde bindweefselaandoening.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

IBUPROFEN BRUIS 600 MG PCH bruisgranulaat

Gebruik Ibuprofen bruis 600 mg PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “niet te gebruiken na” of "exp." De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Verdere informatie

Wat bevat Ibuprofen bruis 600 mg PCH

 • De werkzame stof in dit middel is ibuprofen, 600 mg per sachet
 • De andere stoffen in dit middel zijn citroenzuur (E330), natriumlaurylsulfaat (E494), povidon (E1201), natriumsacharine (E954), natriumcarbonaat (E500), natriumbicarbonaat, colloïdaal siliciumdioxide (E551), lactose en sinaasappelsmaakstof (bevat o.a. dextrose, maltodextrine en arabische gom (E414)).

Het bruisgranulaat bestaat uit witte korreltjes met sinaasappelsmaak en is verpakt in sachets. Ibuprofen bruis 600 mg PCH is verkrijgbaar in verpakkingen van 20, 30, 40 of 50 sachets. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 101715

Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2011. 0311.4v.HW

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Ibuprofen. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Ibuprofen bruis 600 mg PCH, bruisgranulaat

Medicijn
Vergunninghouder
Nederlandse Service Apotheek Beheer

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio