Brufen Retard, tabletten met gereguleerde afgifte 800 mg

ATC-Code
M01AE01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Abbott Laboratories
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Muskel- und skelettsystem
Therapeutische groep Antiphlogistika und antirheumatika
Farmacologische groep Nichtsteroidale antiphlogistika und antirheumatika
Chemische groep Propionsäure-derivate
Stof Ibuprofen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Abbott Laboratories

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De werkzame stof van Brufen Retard is ibuprofen. Ibuprofen is een zogenaamde NSAID. Dit is een groep van pijnstillende middelen die ook een ontstekingsremmende en koortsverlagende werking hebben.

Brufen Retard kan worden gebruikt bij verschillende aandoeningen aan gewrichten en wervelkolom. Hieronder vallen gewrichtspijnen met ontstekingsverschijnselen, zoals:

 • reumatoïde artritis, inclusief juveniele reumatoïde artritis bij kinderen ouder dan 12 jaar;
 • gewrichtsziekten als gevolg van slijtage (artrosen);
 • de ziekte van Bechterew.

Ook kan het gebruikt worden bij verschillende aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en gewrichtsbanden. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • tenniselleboog;
 • ontsteking van de slijmbeurzen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Brufen Retard niet in:

 • als u allergisch bent voor ibuprofen of andere NSAID’s of een van de andere bestanddelen van het geneesmiddel. Deze bestanddelen vindt u in rubriek 6;
 • als u in het verleden astma-aanvallen, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria) of allergische reacties heeft gehad na gebruik van acetylsalicylzuur (Aspirine) of andere NSAID’s;
 • als u in het verleden een bloeding of perforatie van het maagdarmkanaal heeft gehad na gebruik van NSAID’s;
 • als u last heeft van een terugkerende maagzweer of bloeding van het maagdarmkanaal of als u hier in het verleden last van heeft gehad (twee of meer vastgestelde zweren of bloedingen);
 • als u last heeft van colitis ulcerosa (terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm gepaard gaande met koorts en het afscheiden van slijm soms met bijmenging van etter en bloed) of als u hier in het verleden last van heeft gehad;
 • als u last heeft van de ziekte van Crohn (terugkerende (ernstige) ontsteking van de darmen gepaard gaande met diarree, pijn in de onderbuik, wisselende koorts en vermagering) of als u hier in het verleden last van heeft gehad;
 • als u last heeft van ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart);
 • als u een aandoening heeft die ervoor zorgt dat u makkelijker bloedt;
 • als u langer dan zes maanden zwanger bent.

Wees extra voorzichtig met Brufen Retard

 • als u last heeft van een chronische ontstekingsachtige ziekte van huid en/of ingewanden (systemische lupus erythematosus) of gemengde bindweefselziekten, omdat u in dat geval een grotere kans heeft op het krijgen van aseptische meningitis (hersenvliesontsteking);
 • als u op leeftijd bent; ouderen hebben een verhoogde kans op bijwerkingen als gevolg van NSAID’s, met name op bloedingen en perforatie van het maagdarmkanaal, die fataal kunnen zijn. Uw arts zal daarom de behandeling beginnen met de laagste dosis ibuprofen die beschikbaar is en u eventueel een maagbeschermer erbij voorschrijven;
 • als u in het verleden last heeft gehad van een maagzweer. Uw arts zal dan de behandeling beginnen met de laagste dosis ibuprofen die beschikbaar is. Uw arts zal eventueel een maagbeschermer erbij voorschrijven;
 • als u in het verleden last heeft gehad van klachten van het maagdarmkanaal en u krijgt tijdens het gebruik van Brufen Retard last van uw maagdarmkanaal. Meldt deze klachten dan aan uw arts, vooral als deze optreden aan het begin van de behandeling;
 • als u tijdens het gebruik van Brufen Retard last krijgt van maagdarmbloedingen of maagzweren. Stop dan met het gebruik van Brufen Retard;
 • als u last heeft van astma, chronische ontsteking van het neusslijmvlies, ontsteking van de neusbijholten (sinusitis), neuspoliepen of allergische aandoeningen, omdat Brufen Retard in dat geval benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) kan veroorzaken;
 • als u net een zware operatie heeft ondergaan; uw arts zal uw toestand dan nauwlettend in de gaten houden;
 • als u last heeft van hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart), onvoldoende functie van de nieren of de lever (nierinsufficiëntie of leverinsufficiëntie) of als u net een zware operatie heeft ondergaan waarbij u veel vocht verloren heeft; de functie van uw nieren zal dan nauwkeurig gecontroleerd worden;
 • als u last krijgt van huidreacties, wondjes op de slijmvliezen of andere tekenen van overgevoeligheid; de kans hierop is het grootst aan het begin van de behandeling. Stop in dat geval met het gebruik van Brufen Retard;
 • als u zwanger wilt worden, omdat Brufen Retard de vruchtbaarheid kan verminderen; als u moeite heeft om zwanger te worden of als u vruchtbaarheidsonderzoeken ondergaat zal uw arts bepalen of het beter is om te stoppen met het gebruik van Brufen Retard;
 • als u in het verleden last heeft gehad van hoge bloeddruk en/of een milde of gematigde vorm van congestief hartfalen (aandoening van het hart waarbij bloed ophoopt door onvoldoende pompfunctie van het hart), omdat u last kunt krijgen van vochtophoping tijdens het gebruik van NSAID’s; uw arts zal u dan nauwlettend in de gaten houden;
 • als u last heeft van hoge bloeddruk die niet onder controle is, congestief hartfalen (aandoening van het hart waarbij bloed ophoopt door onvoldoende pompfunctie van het hart), vastgestelde ischemische hartziekte (aandoening die gepaard gaat met een tekort aan bloed door belemmering in de aanvoer ervan), ziekte van de arteriën in de uiteinden van uw lichaam en/of ziekte van de bloedvaten van de hersenen; uw arts zal dan bepalen of u Brufen Retard kunt gebruiken;
 • als u tot een risicogroep behoort voor het krijgen van hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, een hoge cholesterolspiegel of suikerziekte heeft of wanneer u rookt); uw arts zal dan bepalen of u Brufen Retard kunt gebruiken;
 • als u jonger bent dan 12 jaar; Brufen Retard wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen beneden de 12 jaar.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Vertel het in elk geval aan uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Uw arts kan dan besluiten of het nodig is om uw dosering van Brufen Retard of het andere geneesmiddel aan te passen of u een ander middel voor te schrijven:

Gelijktijdig gebruik met de volgende geneesmiddelen wordt afgeraden:

 • Aspirine (acetylsalicylzuur). Het is mogelijk dat ibuprofen het remmende effect van een lage dosis Aspirine op de vorming van bloedstolsels kan tegengaan. Als u ibuprofen af en toe gebruikt is een gelijktijdig gebruik waarschijnlijk geen probleem.
 • NSAID’s. Deze kunnen het risico op bijwerkingen in het maagdarmkanaal verhogen.
 • anti-coagulantia (middelen die de bloedstolling tegengaan): ibuprofen kan het effect versterken van middelen die de bloedstolling tegengaan, zoals acenocoumarol en fenprocoumon. Als deze middelen toch gelijktijdig worden toegediend, zal uw bloedstolling gecontroleerd worden gedurende de eerste weken van de gecombineerde behandeling en zal de dosis van het middel dat de bloedstolling tegengaat eventueel moeten worden aangepast.
 • corticosteroïden (bijnierschorshormonen, met o.a. een ontstekingsremmende werking). Deze geven een verhoogde kans op maagdarmzweren of bloeding.
 • cyclo-oxygenase-2 selectieve remmers (middelen uit een bepaalde groep van NSAID’s). Hierdoor kunnen de werking en bijwerkingen van ibuprofen worden versterkt.
 • selectieve serotonineheropnameremmers (bepaalde groep van middelen tegen neerslachtigheid). Deze geven een verhoogde kans op bloeding in het maagdarmkanaal.
 • trombocytenaggregatieremmers (middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan). Deze geven een verhoogde kans op bloeding in het maagdarmkanaal.

Voorzorgsmaatregelen zijn nodig gedurende gelijktijdig gebruik met de volgende geneesmiddelen:

 • aminoglycosiden (bepaalde groep van middelen ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties). Ibuprofen kan ervoor zorgen dat de werking en de kans op bijwerkingen hiervan toenemen.
 • antihypertensiva (bloeddrukverlagende middelen), bètablokkers (middelen die worden gebruikt bij een hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk) en diuretica (plasmiddelen) omdat ibuprofen het effect van deze geneesmiddelen kan verminderen bij gelijktijdig gebruik. Gelijktijdig gebruik van ibuprofen en diuretica kan

mogelijk leiden tot vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit). U moet daarom voldoende drinken.

 • cholestyramine (een middel dat wordt gebruikt om cholesterol te verlagen of om bepaalde symptomen bij sommige leverziekten te onderdrukken). Gelijktijdig gebruik kan de opname van ibuprofen verminderen en daardoor zorgen voor een verminderd effect. Neem beide middelen daarom niet tegelijk in, maar minimaal een uur na elkaar.
 • ciclosporine (een geneesmiddel dat de afweerreactie van het lichaam tegengaat, bijvoorbeeld gebruikt na orgaantransplantaties). Gelijktijdig gebruik kan mogelijk leiden tot vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit).
 • CYP2C9 remmers (middelen die ervoor zorgen dat de afbraak van andere geneesmiddelen wordt verminderd), zoals voriconazol en fluconazol (middelen die worden gebruikt bij de behandeling van bepaalde schimmelinfecties). Gelijktijdig gebruik kan zorgen dat ibuprofen langzamer wordt afgebroken. Hierdoor kan de kans op bijwerkingen groter worden. Uw arts zal daarom mogelijk een lagere dosis ibuprofen voorschrijven.
 • Ginkgo Biloba (plantextract, vooral gebruikt in de homeopathie). Ginkgo Biloba kan de kans op bloedingen tijdens het gebruik van ibuprofen verhogen.
 • hartglycosiden (bepaalde middelen die gebruikt worden bij een verminderde pompkracht van het hart). Ibuprofen kan de verminderde pompkracht van het hart verergeren, de filterfunctie van de nieren verminderen en de hoeveelheid hartglycosiden in het bloed verhogen, waardoor de kans op bijwerkingen verhoogd wordt.
 • lithium (een middel dat bijvoorbeeld wordt gebruikt bij depressie). Gelijktijdig gebruik kan mogelijk leiden tot een verhoging van de hoeveelheid lithium in het bloed, waardoor de kans op bijwerkingen verhoogd wordt.
 • methotrexaat (een geneesmiddel dat het afweersysteem onderdrukt en ontstekingen remt, bijvoorbeeld gebruikt bij reumatoïde artritis). Gelijktijdig gebruik kan mogelijk leiden tot een verhoging van de hoeveelheid methotrexaat in het bloed, waardoor de kans op bijwerkingen verhoogd wordt. Als uw nieren minder goed werken, is de kans op bijwerkingen nog groter.
 • mifepriston (een middel dat gebruikt wordt bij het inleiden van de bevalling). Ibuprofen kan ervoor zorgen dat dit middel minder goed werkt.
 • chinolonen antibiotica (bepaalde groep van middelen ter bestrijding van bepaalde infecties). Gelijktijdig gebruik kan mogelijk leiden tot het ontstaan van toevallen/stuipen (convulsies).
 • sulfonylurea (bepaalde groep middelen die wordt gebruikt bij de behandeling van diabetes mellitus type 2). Gelijktijdig gebruik kan het effect van sulfonylurea versterken, waardoor het suikergehalte in het bloed te laag kan worden.
 • tacrolimus (een geneesmiddel dat de afweerreactie van het lichaam tegengaat, bijvoorbeeld gebruikt na orgaantransplantaties). Het risico op vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit) is verhoogd als beide geneesmiddelen gelijktijdig worden gegeven.
 • zidovudine (een geneesmiddel voor de behandeling van hiv). Het risico op bloedvergiftiging (hematologische toxiciteit) is verhoogd als beide geneesmiddelen gelijktijdig worden gegeven. Het risico op een bloeduitstorting in een gewricht (hemartrose) of een zwelling door een bloeding (hematoom) is in met hiv geïnfecteerde hemofiliepatiënten mogelijk verhoogd. Daarom kan uw arts 1-2 weken na gelijktijdig gebruik van deze middelen een bloedtelling uitvoeren.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Vertel het uw arts als u zwanger bent, zwanger wilt worden, of als u borstvoeding geeft. Uw arts zal u vertellen of u Brufen Retard mag gebruiken.

Gebruik Brufen Retard niet tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap tenzij dit duidelijk noodzakelijk is. Als u Brufen Retard gebruikt terwijl u zwanger probeert te worden of tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap, gebruik dan een zo laag mogelijke dosering gedurende een zo kort mogelijke periode.

Gebruik Brufen Retard niet tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.

Wees extra voorzichtig met Brufen Retard als u zwanger wilt worden, omdat Brufen Retard de vruchtbaarheid kan verminderen. Als u moeite heeft om zwanger te worden of als u vruchtbaarheidsonderzoeken ondergaat zal uw arts bepalen of het beter is om te stoppen met het gebruik van Brufen Retard.

Raadpleeg uw arts als u borstvoeding wilt geven tijdens het gebruik van Brufen Retard. Ibuprofen komt namelijk in kleine hoeveelheden terecht in de moedermelk. Het is echter niet waarschijnlijk dat deze hoeveelheden effect zullen hebben op de zuigeling, dus is het in het algemeen niet nodig om te stoppen met het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vermijd deelname aan het verkeer en het bedienen van (gevaarlijke) machines als u last krijgt van een bijwerking als duizeligheid, omdat uw reactievermogen hierdoor kan worden beïnvloed.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Niet van toepassing.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Brufen Retard nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Dosering voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:

De gebruikelijke dagelijkse dosering is 2 tabletten van 800 mg. Neem de tabletten in één keer in, bij voorkeur in de vroege avond. Slik de tabletten heel door met een ruime hoeveelheid vloeistof.

Er mag niet op de tabletten gekauwd of gezogen worden en ze mogen niet worden gebroken of fijngemaakt omdat vertraagde afgifte dan niet gegarandeerd kan worden en om een irritatie in mond of keel te voorkomen.

Bij plotselinge verslechteringen of in ernstige situaties kan de dosis verhoogd worden naar 3 tabletten per dag. Neem dan ’s ochtends 1 tablet en ’s avonds 2. Deze dosering moet worden teruggebracht naar 2 tabletten zodra de situatie weer onder controle is gebracht.

Gebruik geen hogere dosering dan nodig en gebruik Brufen Retard niet langer dan nodig om de kans op bijwerkingen zo klein mogelijk te laten zijn.

Wat u moet doen als u meer van Brufen Retard heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem onmiddellijk contact op met een arts als u denkt dat er teveel van Brufen Retard is ingenomen.

Probeer, terwijl u op een arts wacht, alvast braken op te wekken om de teveel ingenomen Brufen Retard uit de maag te verwijderen als dit in het afgelopen uur is ingenomen. Vervolgens kunt u door het innemen van Norit de opname van ibuprofen proberen te verhinderen.

Symptomen van overdosering doen zich meestal binnen 4-6 uur voor.

Na een overdosering kunnen de volgende verschijnselen optreden:

 • misselijkheid
 • maagpijn
 • buikpijn
 • braken (bloed) en diarree (bloed)
 • duizeligheid
 • sloomheid
 • slaperigheid
 • toevallen/stuipen (convulsies)
 • bewustzijnsverlies
 • afname van de activiteit van het centraal zenuwstelsel en ademhalingssysteem
 • heen en weer bewegen van de ogen
 • dubbelzien
 • hoofdpijn
 • oorsuizen
 • nierfunctiestoornis
 • lage bloeddruk
 • te lage zuurgraad van het bloed (metabole acidose)
 • onderkoeling
 • maagdarmbloeding
 • ademstilstand tijdens de slaap (apneu)
 • vertraagde hartslag
 • versnelde hartslag
 • nierfalen
 • leverschade
 • coma

Grote overdoseringen worden in het algemeen goed verdragen wanneer geen andere geneesmiddelen worden gebruikt.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Brufen Retard in te nemen

Neem indien nodig de vergeten dosis alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis Brufen Retard in te halen.

Als u stopt met het innemen van Brufen Retard

Als u plotseling stopt met Brufen Retard kunnen de klachten terugkomen. Daarom zal uw arts - indien nodig - de dosering altijd gelijkmatig verminderen.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag het dan aan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Brufen Retard bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De bijwerkingen kunnen voorkomen met de volgende frequenties:

 • zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
 • vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 100 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
 • soms (komt voor bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);
 • zelden (komt voor bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten);
 • zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten);
 • frequentie onbekend (bijwerkingen die gemeld zijn na het in de handel komen van Brufen Retard. Omdat deze bijwerkingen spontaan gemeld zijn en uit een onbekende populatie komen, is het niet mogelijk de frequentie vast te stellen).

De meeste bijwerkingen hebben betrekking op het maagdarmstelsel. De meest gangbare van deze bijwerkingen zijn gestoorde spijsvertering (dyspepsie) en diarree, welke voorkomen bij ongeveer 10-30% van de behandelde patiënten.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Infecties

Soms: ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis).

Frequentie onbekend: hersenvliesontsteking (aseptische meningitis).

Bloed- en lymfestelsel

Soms: tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), tekort aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie), bloedarmoede als gevolg van een te lage aanmaak van bloedcellen (aplastische anemie).

Frequentie onbekend: verlengde bloedingstijd, tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (granulocytopenie / neutropenie / agranulocytose), bloedarmoede als gevolg van een te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie).

Afweersysteem

Soms: overgevoeligheidsreacties die kunnen bestaan uit:

 1. niet-specifieke allergische reacties, overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie) of shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock);
 2. reacties op het ademhalingsstelsel waaronder astma, verergering van astma, benauwdheid door krampen van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) of benauwdheid (dyspnoe), of;
 3. bepaalde huidreacties, waaronder huiduitslag van verscheidene types, jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), bloeduitstortingen in de huid (purpura) of plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen van bijvoorbeeld keel of tong (angio-oedeem).

Spijsvertering en stofwisseling

Soms: vasthouden van natrium en vocht, vochtophoping (oedeem).

Frequentie onbekend: gebrek aan eetlust (anorexie).

Psychisch

Soms: angst.

Zelden: reacties lijkend op ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychotische reacties), (ernstige) neerslachtigheid (depressie) en verwardheid. Tekenen van prikkeling van de hersenvliezen (meningisme) en slaapzucht (lethargie).

Zenuwstelsel

Vaak: centrale effecten, zoals hoofdpijn en duizeligheid. Soms: slapeloosheid.

Zelden: hersenvliesontsteking (aseptische meningitis), slaperigheid.

Frequentie onbekend: waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie).

Oog

Soms: stoornissen in het zien (visusstoornissen), zoals wazig zien en verandering in de kleurwaarneming.

Zelden: ontsteking van de oogzenuw (optische neuritis), vermindering van de gezichtsscherpte ten gevolge van vergiftiging (toxische amblyopie). Frequentie onbekend: toxische optische neuropathie.

Evenwichtsorgaan en oor

Soms: verminderd gehoor.

Zelden: oorsuizen (tinnitus), duizeligheid (vertigo).

Hart

Frequentie onbekend: vochtophoping (oedeem), hoge bloeddruk (hypertensie) en onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen).

Bloedvaten

Frequentie onbekend: vorming van bloedstolsels (trombose) in de slagaders.

Ademhaling

Soms: astma, benauwdheid door krampen van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen), benauwdheid (dyspnoe).

Maagdarmstelsel

Zeer vaak: diarree, gestoorde spijsvertering (dyspepsie).

Vaak: misselijkheid, braken, winderigheid (flatulentie), verstopping (obstipatie), buikpijn, bloeding van het maagdarmkanaal (soms fataal, met name bij ouderen), bloed in de ontlasting, bloed braken (haematemesis).

Soms: ontsteking van de maag (gastritis), zweren van de twaalfvingerige darm (ulcus duodeni), maagzweren, mondzweren, activering van een maagzweer.

Zelden: perforatie van het maagdarmkanaal.

Zeer zelden: ontsteking van de mond (stomatitis), ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis).

Frequentie onbekend: verergering van ontsteking van de dikke darm (colitis) en terugkerende (ernstige) ontsteking van de darmen (de ziekte van Crohn).

Lever en gal

Soms: ontsteking van de lever (hepatitis), geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) (icterus).

Zelden: leverbeschadiging als gevolg van overgevoeligheidsreacties.

Zeer zelden: leverfunctiestoornissen (verhoging van bepaald leverenzym genaamd transaminase in het bloed).

Frequentie onbekend: leverfalen.

Huid en onderhuid

Soms: overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensitiviteit), huiduitslag van uiteenlopende aard, zoals huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), bloeduitstortingen in de huid (purpura), al dan niet gepaard gaand met jeuk, huiduitslag met

rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme) en overgevoeligheidsreacties met als symptomen koorts met huiduitslag, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen van bijvoorbeeld keel of tong (angio-oedeem), buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid en braken, tekenen van leverbeschadiging en zelfs tekenen van prikkeling van de hersenvliezen zoals nekstijfheid (meningisme).

Zelden: huidziekten (dermatosen) met blaarvorming (inclusief ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), afsterven en loslaten van de opperhuid door vergiftiging (toxische epidermale necrolyse) en huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme)).

Zeer zelden: kaalheid (alopecia).

Nieren en urinewegen

Soms: vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit) in verschillende vormen, inclusief chronische ontsteking van de nier en het nierbekken (interstitiële nefritis), aandoening van de nieren waarbij de filterfunctie van de nieren verstoord is (nefrotisch syndroom) en nierfalen.

Zelden: nierfunctievermindering met variërende ernst waaronder (acuut) nierfalen.

Voortplantingsstelsel

Zeer zelden: stoornissen in de menstruatiecyclus.

Algemene aandoeningen

Vaak: vermoeidheid.

Onderzoeken

Zeer zelden: verhoging van urinezuur in het bloed.

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Brufen Retard niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje na “Niet te gebruiken na”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Brufen Retard

 • Het werkzaam bestanddeel is ibuprofen.
 • De andere bestanddelen zijn xanthaamgom, povidon, stearinezuur, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, talk, hydroxypropylmethylcellulose en titaniumdioxide (E171).

Hoe ziet Brufen Retard er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Brufen Retard 800 mg tabletten met gereguleerde afgifte zijn wit.

De tabletten zijn verkrijgbaar in de volgende hoeveelheden:

 • doosje met 30 tabletten met gereguleerde afgifte, in doordrukstrips.
 • doosje met 60 tabletten met gereguleerde afgifte, in doordrukstrips.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Abbott B.V.

Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp

Telefoon: 0888 222 688

Fabrikant:

AbbVie Deutschland GmbH & Co KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Duitsland

of

Famar S.A.

7 Anthousas Av.

15344 Anthousa Attiki

Griekenland

Brufen Retard 800 mg is ingeschreven in het register onder RVG 13478.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2013.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, www.cbg-meb.nl

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.