Advertentie

Auteur: Zambon


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Samenstelling

Zafen 200 bruistablet bevat ibuprofen l-arginaat overeenkomend met 200 mg ibuprofen per bruistablet.

Zafen 200 bruistablet is verpakt in strips in een kartonnen doos met 30 stuks.

Zafen 200 bruistablet kan in de volgende situaties gebruikt worden voor de verlichting van:

 • acute en chronische pijn ten gevolge van een ontsteking:
  • van de gewrichten (reumatoide arthritis);
  • van de wervelkolom bij de ziekte van Bechterew (spondylitis ankylopoetica).
 • pijn ten gevolge van slijtage:
  • een meestal bij ouderen voorkomende aantasting van de gewrichten zonder dat er sprake is van een ontsteking (arthrose), met inbegrip van de afwijkingen aan rugwervels (spondyloarthrose).
 • pijn en ontstekingen in de omgeving van de gewrichten (extra articulair):
  • pijnlijke stijfheid van de schouder (periarthritis humero-scapularis);
  • van de spieraanhechtingen op de gewrichten (epicondylitis);
  • van de pezen (tendinitis) of de peesscheden (tendovaginitis);
  • slijmbeurzen (bursitis);
  • gewrichtskapsels (synovitis).
 • verschillende vormen van pijn:
  • hoofdpijn;
  • kiespijn;
  • spierpijn;
  • menstruatiepijn;
  • reumatische pijn;
  • koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie;
  • na operaties of na tandheelkundige of mondchirurgische ingrepen.

Reumatoïde gewrichtsontsteking, artrose en andere aandoeningen van de gewrichten

Volwassenen

De dosering dient te worden aangepast aan de ernst van de aandoening en de klachten. De laagst mogelijke dosering die zo goed mogelijk werkzaam is, moet worden vastgesteld en aangehouden. De aanbevolen aanvangsdosering bedraagt 1200-1600 mg per dag. In ernstige gevallen kan de dosis tijdelijk (drie tot vier weken) worden verhoogd tot maximaal 2400 mg per dag.

Al naar gelang de hoogte van de dosering dient de dagdosis verdeeld te worden over drie of vier innames, met uitzondering van de dosering van 2400 mg die alleen over vier innames verdeeld moet worden.

Aandoeningen van spieren of pezen, slijmbeurzen en gewrichtskapsels, pijn na operaties of na tandheelkundige of mondchirurgische ingrepen en menstruatiepijn

Volwassenen

De aanbevolen dosering bedraagt 1200 mg per dag. In ernstige gevallen kan de dosering tijdelijk worden verhoogd tot 1600 mg per dag. De dagdosis dient verdeeld te worden over drie of vier innames.

Bij tandheelkundige ingrepen verdient het aanbeveling om de eerste dosis vóór de ingreep in te nemen.

Koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en reumatische pijn

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

De aanbevolen aanvangsdosering bedraagt 400 mg, zo nodig gevolgd door 200-400 mg elke zes tot acht uur, maximaal 1200 mg per dag.

Wijze en duur van toediening Voor oraal gebruik.

De bruistablet oplossen in een glas water. Daarna direct in zijn geheel opdrinken, tijdens of na de maaltijd.

Reumapatiënten die last hebben van ochtendstijfheid kunnen de eerste dosis direct na het ontwaken innemen. Omdat inname op de nuchtere maag geschiedt, wordt de werkzame stof snel opgenomen, waardoor een snelle verlichting van pijn en stijfheid wordt verkregen.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de soort klacht(en) die u heeft.

U wordt geadviseerd om een zo laag mogelijke hoeveelheid Zafen 200 bruistablet die nog een effect heeft, gedurende een zo kort mogelijke periode in te nemen. Op deze wijze kunt u de kans de bijwerkingen zoals genoemd onder het kopje: ‘4 Mogelijke bijwerkingen’ zo laag mogelijk houden.

Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. In geval u bemerkt dat Zafen 200 bruistablet te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Zafen 200 bruistablet heeft gebruikt

In geval van een overdosering met Zafen 200 bruistablet kunnen de volgende symptomen optreden: misselijkheid, maagpijn, braken (met bloed), diarree (met bloed), duizeligheid, visuele stoornissen (bijv. siddering van de oogbol (nystagmus) en dubbelzien (diplopie)), hoofdpijn en oorsuizen. Bij ernstige intoxicatie kunnen stoornissen in de werking van de nieren, een verlaagde bloeddruk (hypotensie) en een diepe bewusteloosheid (coma) tevens voorkomen.

Wanneer u teveel Zafen 200 bruistablet heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Zafen 200 bruistablet te gebruiken

Wanneer u één of meerdere doseringen vergeten bent kunnen uw klachten aanhouden of in ernst toenemen. Het is raadzaam om in dat geval uw normale gebruik te continueren.

Neem nooit een dubbele dosis Zafen 200 bruistablet om zo de vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Zafen 200 bruistablet niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor ibuprofen of één van de hulpstoffen;
 • wanneer u astma-aanvallen of overgevoeligheidsreacties (bijv. huiduitslag) heeft gehad, na eerder gebruik van ibuprofen of andere pijnstillers (prostaglandinesynthetase-remmers), zoals bijv. acetylsalicylzuur;
 • wanneer u zweren in de maag of twaalfvingerige darm heeft of heeft gehad;
 • wanneer u een maagdarmbloeding of een ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) heeft;
 • wanneer u een ernstige stoornis in de werking van de lever en/of nieren heeft;
 • wanneer u ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) heeft.

Wees extra voorzichtig met Zafen 200 bruistablet

 • wanneer u bejaard bent;
 • wanneer u stollingsproblemen of lever- of nierproblemen heeft;
 • wanneer u astma heeft, omdat het gebruik van ibuprofen een astma-aanval kan uitlokken;
 • wanneer u een infectie heeft. De typische verschijnselen van een infectie zoals pijn, zwelling en roodheid worden onderdrukt door de ontstekingsremmende eigenschappen van Zafen 200 bruistablet, waardoor u een infectie minder snel opmerkt. Wees hierop alert;

Geneesmiddelen zoals Zafen 200 bruistablet kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling.

Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Stop met het nemen van Zafen 200 bruistablet

 • wanneer een bloeding van het maagdarmkanaal optreedt. Deze kunt u meestal herkennen als een donkerbruin of zwart gekleurd braaksel of als een zwarte en wat wekere ontlasting;
 • wanneer er spontaan blauwe plekken op de huid of de slijmvliezen ontstaan;
 • wanneer u hardnekkige keelpijn krijgt;
 • wanneer er verandering in het bloedbeeld optreedt;
 • wanneer er een ernstige stoornis in de werking van de lever optreedt.

Zwangerschap

Bij zwangerschap of het vermoeden hiervan dient Zafen 200 bruistablet slechts gebruikt te worden na overleg met uw arts. Mocht u tijdens de therapie met Zafen 200 bruistablet zwanger worden, raadpleeg dan uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Gebleken is dat ibuprofen in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk; het is niet waarschijnlijk dat deze hoeveelheid bij de zuigeling enig effect veroorzaakt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

In geval van duizeligheid bij het gebruik van Zafen 200 bruistablet is het niet raadzaam om een voertuig te besturen of om andere oplettendheid vereisende werkzaamheden te verrichten.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Zafen

Zafen 200 bruistablet bevat 455 mg natrium per tablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

Gebruik van Zafen 200 bruistablet met andere geneesmiddelen

Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt? Bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur/Aspirine, warfarine en ticlopidine) en bepaalde middelen uit de groep

bloedrukverlagende middelen (ACE-remmers bijv. Captopril, ß-blokkers, angiotensine II-antagonisten) en zelfs bepaalde andere middelen, kunnen een invloed op de behandeling van ibuprofen hebben, of hierdoor beïnvloed worden. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere middelen gebruikt

De bloeddrukverlagende werking van de zogeheten bèta-blokkers of van bepaalde diuretica (plaspillen) kan worden verminderd, zodat aanvullende medicatie of hogere doseringen van deze middelen nodig kunnen zijn.

Door gelijktijdig gebruik van bijnierschorshormonen (corticosteroïden (met o.a. een ontstekingsremmende werking)) wordt de kans op een maagdarmzweer verhoogd.

Met enkele andere geneesmiddelen, zoals digoxine (middel gebruikt bij hartfalen of hartritmestoornissen), fenytoïne (middel gebruikt tegen epilepsie of bij hartritmestoornissen) en lithium (middel gebruikt bij bepaalde psychische aandoeningen) zijn in zeldzame gevallen wisselwerkingen gemeld.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Zafen 200 bruistablet bijwerkingen veroorzaken. Geneesmiddelen zoals Zafen 200 bruistablet kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

 • maagdarmklachten zoals gebrek aan eetlust (anorexia), misselijkheid, braken, zuurbranden, pijn in de maagstreek of diarree. In ernstige gevallen kan een maagbloeding optreden;
 • hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, slapeloosheid;
 • omkeerbare effecten op het oog, zoals wazig zien, vermindering van het gezichtsvermogen (amblyopie) en veranderingen in kleurwaarneming;
 • spontaan optredende blauwe plekken op de huid of de slijmvliezen, hardnekkige keelpijn (beiden met name na langdurig gebruik van hoge doseringen);
 • huiduitslag, jeuk.

Zelden komen voor:

 • overgevoeligheidsreacties met koorts en/of huiduitslag of een algeheel beroerd gevoel;
 • stoornis in de werking van de lever, gele verkleuring van de huid en het oogwit;
 • stoornis in de werking van de nieren, pijn bij het plassen;
 • menstruatiestoornis;
 • ontsteking van het mondslijmvlies;
 • depressie, psychotische reactie;
 • tijdelijke haaruitval bij vrouwen van het negroïde ras.

Oedeem (het ophopen van vocht, bijvoorbeeld dikke enkels en polsen, hypertensie (hoge bloeddruk) en hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) zijn opgetreden bij behandeling met een NSAID (bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking), zoals Zafen 200 bruistablet.

In voorkomende gevallen is het raadzaam contact op te nemen met uw arts.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Zafen 200 bruistablet buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25ºC. Bewaren in de originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Zafen 200 bruistablet niet meer na de datum die op de verpakking achter “Niet gebruiken na:” of “Exp.:”vermeld staat, maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in november 2008.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK