Montelukast Glenmark 10 mg filmomhulde tabletten

ATC-Code
R03DC03
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Glenmark Generics
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Respirationstrakt
Therapeutische groep Mittel bei obstruktiven atemwegserkrankungen
Farmacologische groep Andere mittel bei obstruktiven atemwegserkrankungen zur systemischen anwendung
Chemische groep Leukotrienrezeptorantagonisten
Stof Montelukast

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Glenmark Generics

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten is een Leukotriëne receptorantagonist die stoffen blokkeert met de naam leukotriënen. Leukotriënen veroorzaken vernauwing en zwelling van de luchtwegen in uw longen en veroorzaken ook allergiesymptomen. Door Leukotriënen te blokkeren verbetert en controleert Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten de symptomen van astma en verbetert de symptomen van seizoensgebonden allergieën (ook wel hooikoorts of seizoensgebonden rhinitis genoemd).

Uw arts heeft Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten voorgeschreven om astma te behandelen, zodat uw astmasymptomen gedurende de dag en de nacht voorkomen worden.

 • Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten waarbij de astmasymptomen onvoldoende onder controle zijn bij gebruik van hun eigen medicatie en die daarvoor extra behandeling nodig hebben.
 • Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten helpt ook de vernauwing van luchtwegen door inspanning te voorkomen.
 • Astmapatiënten bij wie Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten voor astma is geïndiceerd, kunnen verlichting ervaren van symptomen bij het gebruik van Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten bij seizoensgebonden allergische rhinitis.

Meld uw arts medische problemen of allergieën die u heeft of heeft gehad.

Gebruik Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten niet

 • bij een allergie (overgevoeligheid) voor montelukast of voor een van de andere bestanddelen van Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten.

Wees extra voorzichtig met Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten

 • Wanneer uw astma of ademhaling slechter wordt, meld dit dan onmiddellijk aan uw arts.
 • Orale Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten is niet bedoeld om acute astma-aanvallen te behandelen. Wanneer een aanval optreedt, volg dan de instructies die uw arts u gegeven heeft. Zorg dat u altijd uw inhalatienoodgeneesmiddel voor astma-aanvallen bij de hand hebt.
 • Alle patiënten met antiastma-geneesmiddelen moeten zich ervan bewust zijn dat zij bij het optreden van meerdere symptomen zoals griepverschijnselen, steken of naalden en verdoving van armen of benen, verergering van ademhalingssymptomen, en/of uitslag, altijd hun arts moeten raadplegen.
 • U mag geen aspirine of ontstekingsremmende geneesmiddelen gebruiken (ook wel niet-steroïdale, ontstekingsremmende geneesmiddelen of NSAIDS genoemd) wanneer die uw astma verergeren.
 • Het is essentieel dat u of uw kind alle astmamedicatie gebruikt die door uw arts voorgeschreven is. Andere astmamedicatie die uw arts heeft voorgeschreven, mag niet vervangen worden door montelukast.

Gebruik bij kinderen

Voor kinderen van 2 tot 5 jaar zijn Montelukast Glenmark 4 mg Kauwtabletten beschikbaar. Voor kinderen van 6 tot 14 jaar zijn Montelukast Glenmark 5 mg Kauwtabletten beschikbaar.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Meld het aan uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Dit zijn onder andere geneesmiddelen, kruidenbehandelingen, gezondheidsproducten of supplementen die niet door uw arts voorgeschreven zijn.

De behandeling met Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten kan door andere geneesmiddelen worden beïnvloed. Sommige geneesmiddelen hebben invloed op de werking van montelukast, maar montelukast kan ook invloed hebben op de werking van andere geneesmiddelen. Meld het aan uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt, want dan is voorzichtigheid geboden:

 • Fenobarbital (gebruikt voor de behandeling van epilepsie)
 • Fenytoïne (gebruikt voor de behandeling van epilepsie)
 • Rifampicine (gebruikt om tuberculose en andere infecties te behandelen)

Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten innemen met voedsel en drank

Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten mag met of zonder voedsel ingenomen worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Vrouwen die zwanger zijn of binnenkort zwanger willen worden moeten advies vragen aan hun arts voordat zij Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten gebruiken. Uw arts zal bepalen of u Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten in deze periode kunt gebruiken.

Borstvoeding

Het is niet bekend of Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten in de moedermelk wordt uitgescheiden. Vraag uw arts om advies voordat u Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten gebruikt als u borstvoeding geeft of binnenkort wilt gaan geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd op het effect van rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Het is niet waarschijnlijk dat Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten nadelige effecten heeft op uw rijvaardigheid of het bedienen van machines. Maar individuele reacties op het geneesmiddel kunnen variëren. Een aantal bijwerkingen (zoals duizeligheid en slaperigheid) die als zeer zelden gemeld zijn met het gebruik van Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten kunnen de rijvaardigheid of het vermogen tot bedienen van machines van sommige patiënten beïnvloeden, daarom wordt voorzichtigheid aangeraden.

Belangrijke informatie over een aantal bestanddelen van Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten

Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u een intolerantie heeft voor sommige suikers, (Zeldzame erfelijkheidsproblemen zoals galactose-intolerantie, het lapp-lactosegebrek of glucose-galactosemalabsorbtie) dan moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten altijd precies zoals uw arts u heeft verteld. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

 • Gebruik Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten alleen door inslikken via de mond.
 • U mag slechts één tablet Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten per dag nemen zoals voorgeschreven door uw arts.
 • U moet het ook gebruiken wanneer u geen symptomen heeft of een acute astma-aanval heeft.
 • Gebruik Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten altijd zoals uw arts u heeft verteld. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Voor volwassenen van 15 jaar en ouder

Eén 10 mg tablet innemen dagelijks in de avond. Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten mag met of zonder voedsel worden ingenomen.

Als u Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten gebruikt, zorg er dan voor dat u geen andere producten gebruikt met hetzelfde actieve bestanddeel, montelukast.

Als u meer Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten gebruikt dan voorgeschreven is

Als u meer Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten gebruikt dan voorgeschreven is, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bij de meeste meldingen van overdoseringen zijn geen bijwerkingen gemeld. De meest voorkomende bijwerkingen die bij overdosering bij volwassenen en kinderen gemeld zijn, zijn onder andere: buikpijn, slaperigheid, dorst, hoofdpijn, braken en hyperactiviteit (ongewoon actief).

Als u vergeet om Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten in te nemen

Neem uw tablet in op het moment dat u het zich herinnert. Neem uw volgende dosis op de gewoonlijke tijd. Neem geen dubbele dosering om zo de vergeten dosering in te halen.

Als u stopt met het gebruiken van Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten

Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten kan uw astma alleen behandelen als u het blijft gebruiken. Het is belangrijk om Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten te blijven gebruiken zo lang als uw arts heeft voorgeschreven. Het helpt om uw astma te verminderen.

Heeft u nog vragen over het gebruik van dit product, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten bijwerkingen veroorzaken, maar niet iedereen krijgt ze.

In klinische onderzoeken waren de vaakst voorkomende (bij meer dan 1 op 100, of minder dan 1 op 10 behandelde patiënten) gemelde bijwerkingen die in verband werden gebracht met montelukast:

 • Buikpijn
 • Hoofdpijn

Deze kwamen meestal in milde vorm voor en kwamen vaker voor bij patiënten die met montelukast waren behandeld dan bij patiënten die een placebo kregen toegediend (een pil zonder geneesmiddel).

De hoeveelheid mogelijke bijwerkingen die onderaan beschreven staan, wordt bepaald aan de hand van de volgende richtlijnen:

Zeer vaak (komt minimaal voor bij 1 gebruiker in een groep van 10) Vaak (komt voor bij 1 tot 10 gebruikers in een groep van 100) Soms (komt voor bij 1 tot 10 gebruikers in een groep van 1.000) Zelden (komt voor bij 1 tot 10 gebruikers in een groep van 10.000)

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 gebruiker in een groep van 10.000)

Nadat het geneesmiddel geïntroduceerd werd, werden er nog een aantal bijwerkingen gemeld:

 • bovensteluchtweginfectie (Zeer vaak)
 • verhoogde bloedingsneiging (Zelden)
 • allergische reacties waaronder uitslag, zwelling in het gezicht, lippen, tong en/of keel dat de ademhaling of het slikken kan bemoeilijken (Soms)
 • gedrag en stemminggerelateerde veranderingen [abnormaal dromen, waaronder nachtmerries, moeilijk in slaap komen, slaapwandelen, prikkelbaarheid, angstig, rusteloosheid, onrust waaronder agressief gedrag of vijandigheid, depressie (Soms); trillen (Zelden); hallucinaties, suïcidale gedachten en gedrag (Zeer zelden)]
 • duizeligheid, slaperigheid, steken en naalden/verdoving, toevallen (Soms)
 • hartkloppingen (Zelden)
 • bloedneus (Soms)
 • diarree, misselijkheid, braken (Vaak); droge mond, indigestie (Soms)
 • hepatitis (ontsteking van de lever) (Zeer zelden)
 • blauwe plekken, jeuk, netelroos (Soms); zachte rode bobbeltjes onder de huid, meestal op de schenen (erythema nodosum) (Zeer zelden)
 • gewrichts- of spierpijn, spierkrampen (Soms)
 • koorts (Vaak); moeheid, niet lekker voelen, zwellingen (Soms).

Bij astmatische patiënten die met montelukast behandeld werden, zijn zeer zeldzame gevallen van een combinatie van symptomen gemeld, zoals een koortsachtige ziekte, steken en naalden of verdoving van armen en benen, verergering van longsymptomen en/of uitslag (Syndroom van Churg-Strauss). Ga onmiddellijk naar uw arts als u één of meerdere van deze symptomen heeft.

Raadpleeg uw arts of apotheker voor meer informatie over bijwerkingen.

Als een van deze bijwerkingen ernstig optreedt of als u een bijwerking heeft die niet in deze bijsluiter vermeld staat, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten bereik en uit het zicht van kinderen bewaren.

Niet gebruiken na het verlopen van de houdbaarheidsdatum, die op de verpakking vermeld staat achter EXP. De houdbaarheidsdatum heeft betrekking op de laatste dag van de maand. Binnen 30 dagen na openen gebruiken. Schrijf na openen van de verpakking de openingsdatum op de ruimte die daarvoor op het verpakkingsetiket is vrijgehouden en schrijf ook de datum op waarop het geneesmiddel opgebruikt moet zijn.

Bewaar in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht. Dit geneesmiddel hoeft niet bij een bepaalde temperatuur bewaard te worden.

Geneesmiddelen mogen niet weggegooid worden met afvalwater of met het huishoudelijke afval. Raadpleeg uw apotheker over hoe u geneesmiddelen weg kunt gooien die u niet meer nodig heeft. Door deze maatregelen wordt het milieu beschermd.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten bevat

 • Het actieve bestanddeel is Natriummontelukast
 • De andere bestanddelen zijn:

Kern:

Microkristallijne cellulose

Lactosemonohydraat

Natriumcroscarmellose

Hydroxypropylcellulose (E463)

Magnesiumstearaat

Filmomhulling:

Hypromellose (E464)

Hydroxypropylcellulose (E463)

Titaandioxide (E171)

Geel ijzeroxide (E172)

Carnaubawas (E903)

Rood ijzeroxide (E172)

Hoe Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten eruit ziet en de inhoud van de verpakking

10 mg tabletten zijn beige, rond, 8 mm biconvex, filmomhulde tabletten, met een ‘G’ gegraveerd in de ene kant en ‘392’ in de andere kant.

Montelukast Glenmark 10 mg Filmomhulde tabletten is beschikbaar in HDPE verpakkingen in karton met kindersluitingen van polypropyleen en bevat ook een zakje drooghoudende silicagel.

Verpakkingsformaten: 20, 28, 30, 50 and 100

Niet alle verpakkingsformaten zijn overal verkrijgbaar

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en Fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Glenmark Generics (Europe) Limited

Laxmi House, 2-B Draycott Avenue,

Kenton, Harrow, Middlesex, HA3 0BU,

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Prague 4,

Tsjechische Republiek

Glenmark Generics (Europe) Limited

Building 2, Croxley Green Business Park,

Croxley Green, Hertfordshire, WD18 8YA,

Verenigd Koninkrijk

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder:

RVG 104963

Dit geneesmiddel is in de lidstaten van de EER goedgekeurd onder de volgende namen:

Duitsland Montelukast Glenmark 10 mg Filmtabletten
Verenigd Koninkrijk Montelukast 10 mg Film-coated Tablets

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in Januari 2013.

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.