Advertentie

Auteur: Mylan


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Doxazosine Retard Mylan behoort tot een klasse geneesmiddelen die 'alfablokkers' worden genoemd. Het middel wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk bij mannelijke en vrouwelijke patiënten of voor de behandeling van de verschijnselen van een vergrote prostaat bij mannen.

Doxazosine Retard Mylan kan gebruikt worden om hoge bloeddruk (hypertensie) te behandelen. Het middel ontspant de bloedvaten, waardoor het bloed er gemakkelijker doorheen kan stromen. Dit helpt de bloeddruk te verlagen.

Bij mannelijke patiënten met een vergrote prostaat wordt Doxazosine Retard Mylan gebruikt om moeilijk en/of vaak plassen te behandelen. Dit komt vaak voor bij patiënten met een vergrote prostaat. Doxazosine Retard Mylan ontspant de spieren rond de blaasuitgang en de prostaat, zodat plassen gemakkelijker gaat.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Doxazosine Retard Mylan niet

 • Wanneer u allergisch of overgevoelig bent voor doxazosine, andere quinazolinen (bijvoorbeeld prazosine, terazosine) of één van de hulpstoffen van Doxazosine Retard Mylan.
 • Wanneer u een verleden heeft met een aandoening met de naam 'orthostatische hypotensie': een vorm van lage bloeddruk waardoor u zich duizelig of licht in het hoofd voelt als u opstaat na het zitten of liggen.
 • Wanneer u een verstopping heeft of heeft gehad van de darm.
 • Wanneer u een lage bloeddruk heeft.
 • Wanneer u een goedaardig vergrote prostaat en tegelijkertijd regelmatige infecties van het bovenste deel van de urinewegen heeft, een belemmering van de afvloeiing van urine of als u blaasstenen heeft.
 • Wanneer u borstvoeding geeft (Zie Zwangerschap en borstvoeding).
 • Wanneer u last heeft van overloopincontinentie (u voelt niet de drang om te urineren), of anurie (uw lichaam produceert geen urine) met of zonder nierproblemen.

Wees extra voorzichtig met Doxazosine Retard Mylan

BIJSLUITER

Doxazosine Retard Mylan 4 mg, tabletten met verlengde afgifte RVG 33210 Versie: februari 2013

 • wanneer u een hartaandoening heeft;
 • wanneer u een leveraandoening heeft;
 • wanneer u een bloedtest nodig heeft, omdat doxazosine sommige testresultaten kan beïnvloeden.

Raadpleeg uw arts of apotheker als één van deze situaties voor u van toepassing is.

Duizeligheid, zwakte en in zeldzame gevallen bewustzijnsverlies kunnen optreden, vooral wanneer u dit geneesmiddel voor het eerst gebruikt. Daarom dient u in de beginfase voorzichtig te zijn en omstandigheden te vermijden die tot blessures kunnen leiden wanneer deze symptomen verschijnen.

Als u een oogoperatie in verband met cataract (lensvertroebeling, staar) moet ondergaan. Informeer uw oogarts voor de operatie dat u doxazosine gebruikt of eerder heeft gebruikt. Dit omdat doxazosine complicaties tijdens de operatie kan veroorzaken. Uw oogarts kan dan de noodzakelijke maatregelen nemen.

Als iets van toepassing is op u, raadpleegt u uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u Doxazosin Retard Mylan 4 mg begint te gebruiken kunt u flauwvallen of duizeligheid ervaren als gevolg van een lage bloeddruk als u opstaat na het zitten of liggen. Als u zich zwak of duizelig voelt, moet u gaan zitten of liggen totdat u zich beter voelt en situaties vermijden waarbij u kunt vallen of uzelf kunt verwonden. Het kan zijn dat uw arts uw bloeddruk regelmatig wil meten aan het begin van de therapie om de kans dat deze effecten optreden te verkleinen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Informeer uw arts met name indien u één van de volgende middelen gebruikt:

 • andere middelen tegen een verhoogde bloeddruk;
 • ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s, bijv. ibuprofen), omdat ze de bloeddrukverlagende werking van doxazosine kunnen verminderen;
 • oestrogenen (vrouwelijke hormonen). De bloeddrukverlagende werking kan worden verminderd;
 • geneesmiddelen met dopamine, efedrine, adrenaline, metaraminol, methoxamine of fenylefrine. Geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid kunnen fenylefrine of efedrine bevatten;
 • middelen bij erectieproblemen (sildenafil, tadalafil, vardenafil). U kunt zich duizelig en licht in het hoofd voelen als u doxazosine tabletten inneemt;
 • sommige patiënten die alfablokkers gebruiken voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatvergroting kunnen zich duizelig of licht in het hoofd voelen. Dit wordt veroorzaakt door lage bloeddruk bij het snel gaan zitten of opstaan. Sommige patiënten ondervonden deze verschijnselen ook toen ze geneesmiddelen voor erectiele disfunctie (impotentie) gebruikten in combinatie met alfablokkers. Om de kans te verkleinen dat deze verschijnselen zich voordoen, moet u langere tijd regelmatig een dagelijkse dosis alfablokkers gebruikt hebben voordat u begint met het gebruik van geneesmiddelen tegen erectiele disfunctie.

Inname van Doxazosine Retard Mylan met voedsel en drank

De tabletten met verlengde afgifte kunnen met of zonder voedsel ingenomen worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Als u zwanger bent of wilt worden, gebruik dan dit geneesmiddel pas na overleg met uw arts. Er is onvoldoende ervaring opgedaan met het gebruik van doxazosine tijdens de zwangerschap.

Doxazosine Retard Mylan dient niet te worden gebruikt als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rijd niet of gebruik geen machines wanneer u zich duizelig of moe voelt of wazig ziet wanneer u dit

BIJSLUITER

Doxazosine Retard Mylan 4 mg, tabletten met verlengde afgifte RVG 33210 Versie: februari 2013

geneesmiddel inneemt. Dit kan vooral in het begin van de behandeling voorkomen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Doxazosine Retard Mylan nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

 • Slik de hele tablet door met een glas water.
 • Kauw niet op de tabletten, breek deze niet en bijt deze niet stuk.
 • Neem de tabletten met of zonder voedsel in. Doxazosine kan worden ingenomen op elk tijdstip van de dag. Kies het tijdstip wanneer het u uitkomt en neem de tablet elke dag op hetzelfde tijdstip in.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen (en ouderen)

De gebruikelijke startdosering van doxazosine is 1 tablet (4 mg doxazosine) eenmaal per dag. Indien nodig kan uw arts de dosering verhogen tot een maximum van twee tabletten (8 mg doxazosine) eenmaal per dag. Uw arts kiest de dosering die het beste bij u past. Volg de instructies van uw arts en wijzig de dosering niet zonder overleg met uw arts.

Kinderen

Het gebruik van Doxazosine Retard Mylan wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Patiënten met een verminderde leverfunctie

Uw arts kan de dosering verlagen of uw vooruitgang nauwlettend volgen. Doxazosine wordt niet aanbevolen bij patiënten met ernstige leverfunctiestoornissen.

Wat u moet doen wanneer u meer van Doxazosine Retard Mylan heeft ingenomen dan u zou mogen

Het is van belang dat u zich houdt aan de dosering zoals vermeld op het etiket van uw geneesmiddel.

Wanneer u te veel van Doxazosine Retard Mylan heeft ingenomen of wanneer kinderen het geneesmiddel per ongeluk hebben ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of het ziekenhuis om een inschatting van het risico te maken en om advies te krijgen, wat er moet worden gedaan. Neem altijd de doos en de rest van de tabletten mee zodat de tabletten snel kunnen worden geïdentificeerd. Verschijnselen van overdosering kunnen zijn: licht in het hoofd voelen of duizeligheid omdat de bloeddruk daalt.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Doxazosine Retard Mylan te gebruiken

Wanneer u bent vergeten een dosis van doxazosine in te nemen, wees dan niet bezorgd en neem de vergeten dosis in op het moment dat u het zich herinnert. Neem de dosis alsnog in, als het nog geen tijd is voor de volgende dosis. Wanneer het al tijd is om de volgende tablet in te nemen, neem dan de vergeten tablet niet meer in, neem de volgende tablet op het gebruikelijke tijdsstip.

Neem nooit een dubbele dosis van Doxazosine Retard Mylan om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Doxazosine Retard Mylan

Het is van belang dat u het gebruik van doxazosine tabletten niet stopt. Ze helpen uw bloeddruk onder controle te houden. Verander de dosering niet en stop niet met het innemen van de tabletten zonder uw arts te raadplegen. Stop niet plotseling met het innemen van uw geneesmiddel omdat dit ernstige gevolgen voor uw bloeddruk kan hebben. Wacht niet totdat uw tabletten op zijn voordat u uw arts heeft geraadpleegd.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook Doxazosine Retard Mylan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

BIJSLUITER

Doxazosine Retard Mylan 4 mg, tabletten met verlengde afgifte RVG 33210 Versie: februari 2013

STOP met het gebruik van Doxazosin Mylan en bel een ambulance als u het volgende ervaart:

 • hartaanval (soms);
 • slappe armen, benen of problemen met praten, wat op een beroerte kan duiden (soms);
 • opzwellen van het gezicht, de tong of keel, wat het gevolg kan zijn van een allergische reactie op dit geneesmiddel (soms).

Breng uw arts onmiddellijk op de hoogte als u onderstaande symptomen ervaart na het gebruik van Doxazosin Retard Mylan 4 mg:

 • pijn op de borst (vaak), angina (soms);
 • kortademigheid, ademhalingsproblemen (zeer zelden);
 • snellere, langzame of onregelmatige hartslag (vaak, zeer zelden);
 • het voelen van uw hartslag (hartkloppingen) (vaak);
 • flauwte (soms);
 • huid of ogen die geel worden (geelzucht) (zeer zelden);
 • weinig witte bloedcellen of bloedplaatjes, wat kan leiden tot blauwe plekken of veelvuldig bloeden (zeer zelden).

Overige bijwerkingen:

Vaak (bij meer dan 1 op de 100 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten)

 • duizeligheid;
 • hoofdpijn;
 • infectie van de luchtwegen (neus, keel, longen);
 • infectie van de urinewegen;
 • angst;
 • duizeligheid of het gevoel dat alles ronddraait (vertigo);
 • slaperigheid;
 • zwak gevoel;
 • ziek voelen;
 • opzwellen van de enkels;
 • verlaagde bloeddruk;
 • licht in het hoofd;
 • rugpijn;
 • spierpijn;
 • buikpijn;
 • droge mond;
 • slechte spijsvertering;
 • bronchitis;
 • hoesten;
 • jeuk;
 • buiten adem zijn;
 • verstopte neus;
 • loopneus;
 • blaasontsteking;
 • urine-incontinentie (niet in staat om urine op te houden);
 • moeite met concentreren;
 • griepachtige symptomen.

Soms (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten)

 • allergische reactie op geneesmiddelen;
 • moeite met slapen;
 • geen eetlust;
 • nervositeit;
 • diarree;

BIJSLUITER

Doxazosine Retard Mylan 4 mg, tabletten met verlengde afgifte RVG 33210 Versie: februari 2013

 • bleek of rood gezicht;
 • koorts of rillingen;
 • koude vingers en tenen;
 • trillen;
 • constipatie;
 • winderigheid;
 • ziek zijn;
 • infectie van de maag en ingewanden (buikgriep);
 • abnormale leverfunctietesten;
 • stijve spieren;
 • pijnlijke infectie van de gewrichten (jicht);
 • gewrichtspijn (artralgie);
 • huiduitslag;
 • bloedneus;
 • pijnlijke, opgezwollen keel;
 • laag gehalte kalium in het bloed;
 • meer eetlust;
 • dorstig gevoel;
 • smaakveranderingen;
 • opwinding;
 • depressie;
 • nachtmerries;
 • geheugenverlies;
 • beroerte;
 • minder tastzin of gevoel;
 • stemmingswisselingen;
 • bloed in uw urine (hematurie);
 • niet in staat een erectie te krijgen;
 • algemene pijn;
 • pijn bij het urineren;
 • gevoeligheid van uw ogen voor licht;
 • wijzigingen in traanvorming;
 • suizende oren;
 • gewichtstoename.

Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten)

 • lagere lichaamstemperatuur bij ouderen;
 • veranderde bloedstroom in de hersenen;
 • opgezwollen tranende ogen (bindvliesontsteking);
 • hogere ureum- en creatinineconcentratie in uw bloed;
 • vermindering van rode bloedcellen waardoor de huid bleek kan worden en een zwak gevoel en kortademigheid kan veroorzaken;
 • lage bloedsuikerspiegel;
 • jeuk;
 • verandering in het aantal keren dat u urineert en de hoeveelheid urine (polyurie)

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • minder witte bloedcellen dat de kans op infecties vergroot;
 • wazig zien;
 • verergerde piepende ademhaling;
 • conditie waarin de stroom van gal van de lever is geblokkeerd (cholestasis);
 • een leveraandoening (hepatitis) met als gevolg donkere urine, een gele huid, misselijkheid, koorts;
 • jeukende rode huid;
 • meer urineren;

BIJSLUITER

Doxazosine Retard Mylan 4 mg, tabletten met verlengde afgifte RVG 33210 Versie: februari 2013

 • onregelmatig urineren;
 • 's nachts urineren;
 • meer borstvorming bij mannen;
 • voortdurende pijnlijke erectie;
 • tintelend gevoel, prikkelend gevoel of ongevoeligheid van de huid (paresthesie);
 • duizeligheid bij het opstaan De kans is groter dat dit gebeurt bij het begin van de behandeling;
 • haaruitval;
 • blauwe plekken als gevolg van bloeden in de huid (purpura);
 • spierverkrampingen;
 • zwakke spieren;
 • opvliegers;
 • vermoeidheid.

Niet bekend bijwerkingen (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • intraoperative floppy iris syndrome (IFIS);
 • zaadlozing in de blaas (retrograde ejaculatie).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Doxazosine Retard Mylan buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Doxazosine Retard Mylan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Doxazosine Retard Mylan

 • Het werkzame bestanddeel is per tablet met verlengde afgifte 4 mg doxazosine overeenkomend met 4,85 mg doxazosinemesilaat.
 • De andere bestanddelen zijn: Tabletkern: polyethyleenoxide, microkristallijne cellulose, povidon, butylhydroxytolueen (E321), all- rac-alfa-tocopherol, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, natriumstearylfumaraat. Tabletcoating: methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, macrogol, titaniumdioxide (E171).

Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Doxazosine Retard Mylan 4 mg tabletten met verlengde afgifte zijn witte ronde, bolle tabletten, met aan één zijde de inscriptie ‘DL’. De tabletten zijn verpakt per 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140* (10x14) stuks in blisterverpakkingen.

Kalenderverpakkingen van 28 en 98 tabletten met verlengde afgifte. Eenheidsafleververpakkingen van 50 x 1 tablet met verlengde afgifte.

*Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

BIJSLUITER

Doxazosine Retard Mylan 4 mg, tabletten met verlengde afgifte RVG 33210 Versie: februari 2013

In het register ingeschreven onder: RVG 33210.

Registratiehouder en fabrikant

Registratiehouder Mylan B.V. Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant

Generics UK Ltd

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1 TL

Verenigd Koninkrijk

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

Ierland

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Deze bijsluiter is goedgekeurd in september 2012

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter beoordeling van geneesmiddelen www.cbg-meb.nl.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK